Електромагнитен вентил за газова уредба

Електромагнитен вентил за газова уредба

Електромагнитният вентил за газ е устройство, което контролира потока на газа, който се инжектира в двигателя на автомобила. Той се отваря и затваря автоматично в зависимост от сигнала, който получава от електронния контролер на газовата уредба.

Електромагнитният вентил за газ се състои от две главни части - електромагнитен актуатор и клапан. Електромагнитният актуатор използва електрически сигнал, за да създаде магнитно поле, което привлича клапана и го отваря. Когато електрическият сигнал се прекъсне, магнитното поле изчезва и клапанът се затваря от пружина.

При работата на газовата уредба, електронният контролер на газта изпраща сигнал към електромагнитния вентил за газ, който отваря клапана и позволява на газа да инжектира в двигателя на автомобила. Когато двигателят на автомобила спре, електронният контролер на газта спира изпращането на сигнали към електромагнитния вентил за газ, който затваря клапана и прекъсва потока на газа.

Електромагнитните вентили за газ обикновено имат малки размери, но могат да контролират големи потоци на газа. Те се използват във всички видове газови системи за автомобили и са надеждни и безопасни устройства за контролиране на потока на газа.


Автор: Иван Иванов
Източник: Еврогаз 3000 ООД
Сайт: www.eurogas-varna.com