Основни компоненти на газовата уредба тип газов инжекцион

Основни компоненти на газовата уредба тип газов инжекцион

L.P.G. редуктор-изпарител; Електромагнитен вентил за газ; Сонда или мултиклапан; Филтър за газова фаза; Превключвател газ/бензин; Рейка за впръскване на газ; Компютър на газов инжекцион; Резервоар или бутилка за газ; Датчици на газов инжекцион;

Обновена: 03.03.2023

L.P.G. редуктор-изпарител:

За нормалната работа на двигателя, втечненият пропан-бутан в резервоара е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване, и след това налягането му да се редуцира до определени стойности. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един едностепенен или двустепенен мембранен редуктор на налягане. Всеки редуктор-изпарител има пределна мощност която може да захранва, при някой марки е възможно да има и вграден електро клапан с филтър за твърди частици.

Електромагнитен вентил за газ:

Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип и се командва с подаване на електрически сигнал. Монтира се на тръбопровода подаващ газово гориво към редуктора. Обикновенно е снабден и с филтър за твърди частици.

Сонда или мултиклапан:

Сондата или нивомера на бутилката, изпълнява основната функция да ограничава зареждане до определено ниво или 80% от обема на съда, също така индикира наличното количество газ в бутилката. Всяка сонда притежава няколко вида защити, задължително има един или два крана за ръчно спиране на газта.
Най-новите модели т.н. евро сонди освен всички известни защити имат и електро клапан, който блокира изхода на бутилката когато се загаси двигателя и така осигурява допълнителна осигуровка на системата.

Филтър за газова фаза:

Филтъра за изпарена газ представлява алуминиево тяло с два щуцера за вход и изход на газта, филтърното тяло е от полиестерен материал, монтира се между изпарителя и рейката, и има за цел да предпази рейката от замърсяване.

Превключвател газ/бензин:

Симпатично малко ключе което осигурява цялата комуникация със системата. Монтира се на арматурното табло и позволява на водача да избира режима на работа - на газ (автоматичен) или на бензин, показва наличието на гориво в бутилката (ако е свързан със сензор за ниво) издава звукови и светлинни сигнали при смяна използваното гориво, както и продължителен сигнал когато газта е свършила, и системата е преминала автоматично на бензин.

Рейка за впръскване на газ:

Рейката представлява електромагнитни дюзи за впръскване под налягане, който са закрепени в общ алуминиев корпус, всяка рейка може да има от една до четири дюзи. Според съпротивлението на бобините има бързи и бавни рейки, според конкретния автомобил се подбира рейка с необходимата му скорост.
Всяка рейка има определени стойности за ход на буталцата, след изминаване на повече километри или ползване на некачествена газ, тези стойности често се променят и оттам променят подаваното към мотора гориво. Желателно е след пробег от 50-60 000 км. рейката да се провери и да се калибрира с висока точност на специален микрометърен стенд.

Компютър на газов инжекцион:

Компютъра на газов инжекцион представлява микропроцесор, съизмерим по възможности с бензиновия компютър на автомобила, получавайки информация от бензиновото ECU и от собствените датчици на газовата система, обработва данните и командва впръскването на газ чрез газовите дюзи, осъществява комуникация чрез ключето за управление на газовия инжекцион което се монтира в купето на автомобила.
Компютрите на газовите инжекциони, често имат собствен алгоритъм за самонастройка на системата, чрез него се осъществява една примерна пърдвоначална настройка, която обаче се задава една универсална горивна крива, която няма претенции за висока точност. За съжаление тази самонастройка не е достатъчна за правилната работа на системата, необходимо е да се проведе и финна настройка в движение като се корегират тези универсални стойности спрямо конкретния автомобил, само в движение можем да разберем какви са нуждите на конкретния двигател.

Резервоар или бутилка за газ:

Съдът за съхранение на газовото гориво е разчетен на работно налягане 1,6 МРа (изпитвателно налягане 2,4 МРа). Като съд под налягане подлежи на технически надзор, при монтажа се издава се специален паспорт на съда, и всяка година се преминава технически преглед, като се поставя стикер за техническа годност на бутилката. Основно правило за безопасност е изискването резервоарът да се запълва не повече от 80% от обема му. За осигуряване на това изискване към резервоара се монтира специално устройство (мултиклапан или сонда).

Датчици на газов инжекцион:

Всеки газов инжекцион има собствени датчици които се поставят при монтажа на газовата уредба, чрез тях газовия компютър се информира за необходимите му величини. Задължително всеки газов инжекцион има температурен датчик на изпарителя, чрез него се настройва при каква температура да премине автоматично на газ, желателно е да има и температурен датчик на рейката който се използва за корекции на подаваното гориво спрямо температурата на рейката.
При някой системи се измерва вакум от смукателния колектор (MAP SENZOR), също така може да има и датчик за налягане, който следи налягането на изпарителя. Тези два датчика за вакум и налягане, могат да бъдат обединени в едно, така подават обединените стойниости на двете величини, познато още като диференциално налягане.

Всички тези компоненти работят заедно, за да осигурят ефективна и безопасна работа на газовата уредба в автомобила.


Автор: Иван Иванов
Източник: ЕВРОГАЗ 3000 ООД
Сайт: eurogas-varna.com