AC Stag

AC Stag

AC S.A. е световноизвестен производител на механичните и електронни компоненти на STAG за модерни LPG и CNG системи за автогаз за бензинови и дизелови двигатели.

AC S.A. също е производител на висококачествени електронни компоненти и електрически снопове за автомобилната индустрия и домакински уреди, включително комплекти за теглещи куки и електрически снопове за електрически превозни средства в Западна Европа.

AC S.A. е лидер в Полша. Поради повече от 30 години опит, компанията се превърна в най-големия производител на системи за автогаз в Полша. Над 60% от приходите идват от износ.

AC S.A. е стабилен и силен партньор за чуждестранни договарящи се страни. Изпълняваме активно в 50 страни по целия свят. Непрекъснато отваряме нови клонове и установяваме търговски отношения. През 2014 г. продажбите в чужбина представляват 63% от общите приходи на компанията.

AC S.A. е отговорна организация. Бизнес профилът ни задължава да опазваме природната среда и да предоставяме най-високо качество на иновативни продукти. В резултат на това действаме в хармония с природата.

AC Stag

AC S.A. е пионер в областта на:

  • производство и продажби на компоненти и комплекти системи за автогаз (собствени LPG / CNG продукти);
  • производство и дистрибуция на автомобилна електроника (собствени автомобилни продукти);
  • дистрибуция на авточасти (стоки - търговия).

 

AC S. A. 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku piechoty 50
tel.: +48 85 743 81 00 biuro@ac.com.pl


Автор: Иван Иванов
Източник: ЕВРОГАЗ 3000
Сайт: eurogas-varna.com