LPG System Landi Renzo

LPG System Landi Renzo

Landi Renzo SpA е водеща в света компания, обслужваща около 30% от пазара за алтернативни автомобилни горивни системи и компоненти за втечнен нефтен газ и СПГ. Landi Renzo разработи бизнес модел, предлагащ оптимална система за намаляване на разходите и поддържане на високи стандарти за качество. Тази система е получила сертификат ISO 9001, в допълнение към престижното сертифициране ISO-TS 16949, специално посветено на автомобилната индустрия. [...]