GASITALY Srl

GASITALY Srl

GASITALY Srl е водеща компания с италианска база на световните пазари за преобразуване на LPG и CNG. Благодарение на своя динамичен подход, ориентиран към бъдещето и ориентиран към клиентите, GASITALY Srl процъфтява през последните години, радвайки се на последователен и устойчив период на растеж, документиран от присъствието му във вече повече от 30 страни по света. [...]